Gravsteder

Beskrivelse af urne- og kistegravsteder på Brøndbyøster Kirkegård

Urnegravsted

Urnegravsted

Færdiganlagt gravsted med gravsten uden skrift. Gravstedet er på ca. 1 m² og der er plads til 4 urner. Der kan sættes buketter i vaser. Der må kun plantes små og lave planter på gravstedet. Kunstige blomster og pyntegenstande er ikke tilladt.

Området vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Urne-/kistegravsted

Urne-/kistegravsted "fælles gravsted"

Fælles gravsted, der i daglig tale kaldes for "de ukendtes", er et gravsted i græsplæne med fælles gravmonument. Blomster lægges ved det fælles monument. Oplysning om nedsættelsessted kan fås ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

Området vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Urnegravsted

Urnegravsted

Færdiganlagt gravsted med gravsten uden skrift samt en plantekumme, som ejer selv tilplanter og vedligeholder. Gravstedet er på ca. 1 m² og der er plads til 2 urner. Der må ikke plantes andre steder end i plantekummen. Der kan sættes buketter i plastvaser.

Området vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Kistegravsted

Kistegravsted

Gravstedet er på ca. 3 m² og fås også som dobbelt-gravsted.
Gravstederne afgrænses af stedsegrønne hække, der vedligeholdes af kirkegårdens personale. Øvrig vedligeholdelse er gravstedsejer ansvar. Forhække er ikke tilladt. Der kan kun anbringes et monument på hvert gravsted - og ikke over 80 cm. Kunstige blomster og pyntegenstande er ikke tilladt.

Urnegravsted

Urnegravsted

Gravstedet er på ca. 1 m² og der er plads til 4 urner. Gravstederne afgrænses af granitkanter eller buksbomhække, der vedligeholdes af kirkegårdens personale. Øvrig vedligeholdelse er gravstedsejers ansvar. Mellem gravsten og baghæk må der ikke sættes planter. Der må kun sættes 1 gravsten, der max må fylde 0,25 m². Kunstige blomster og pyntegenstande er ikke tilladt.

Kistegravsted i Diget

Kistegravsted i Diget

Færdiganlagt gravsted består af 2 kistepladser med en kampesten som gravsten.
Indgravering skal ejer selv sørge for. Der må plantes årstidens blomster i jordbedet og der kan nedsættes 2 stk. vaser. Der må ikke sættes flerårige planter. Kunstige blomster og pyntegenstande er ikke tilladt.

Området vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Urnegravsted i græs med liggesten

Urnegravsted i græs med liggesten "plænegravsted"

Gravstedet er på ca. 1 m² og der er plads til 2 urner. Der må lægges én liggesten på 40x40 cm., og der kan nedsættes 2 stk. vaser ved gravstenen. Der må lægges buketter ved gravstenen - og op til jul må der lægges mospuder og moskranse.
Kunstige blomster og pyntegenstande er ikke tilladt.

Området vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Kistegravsted i græs med liggesten

Kistegravsted i græs med liggesten

"plænegravsted" Gravstedet er på ca. 3 m². og fås også som dobbelt-gravsted. Der må lægges én liggesten på 40x40 cm. Der må plantes årstidens blomster i jordbedet og der kan nedsættes 2 stk. vaser. Der må ikke sættes flerårige planter. Kunstige blomster og pyntegenstande er ikke tilladt.

Området vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Alle gravsteder ligger på den nye kirkekård ved Annexgården. Der er ikke længere mulighed for begravelser på den gamle kirkegård rundt om kirken.

Indgravering på fastlagte gravsten s´kal ejer selv sørge for.

Pris og regler for gravsted kan oplyses ved kontakt til kirkegårdskontoret. Læs mere om kirkegårdsreglementet.

Hent oversigt over gravstedstyper til udskrivning

Find gravsted gør det muligt at finde oplysninger om gravsteders placering på kirkegården. Findes også som app til smartphone og tablets.