Begravelse eller bisættelse

Efter et dødsfald skal de nærmeste pårørende snarest muligt anmelde dødsfaldet til personregistreringskontoret via www.borger.dk

Herefter vil du i samarbejde med en af kirkens præster og bedemanden aftale alt vedrørende begravelse/bisættelse og begge vil være behjælpelige med at få udfyldt de nødvendige papirer. Derudover forbereder du begravelsen i samarbejde med præsten, hvor du eller andre pårørende, fortæller præsten om den afdøde samt vælger salmer til højtideligheden.

Præsten holder en tale for den afdøde, hvor præsten bruger den forudgående samtale med de pårørende til at sætte ord på, hvad de har mistet og på det savn, der kommer efter den afdøde. Præsten forkynder det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Jordpåkastelsen er det vigtigste budskab ved en begravelse. Præsten kaster jord på kisten tre gange og tiltaler den afdøde med ordene "af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen genopstå". De tre jordpåkastelser symboliserer: Liv - Død - Liv. Det afspejler det løfte, vi modtog ved dåben, hvor Gud lover at være med os i livet, i døden og i livet efter døden. Jesus talte om legemets opstandelse, som er vejen til livet efter døden. Hvordan livet efter døden ser ud, er der ingen, der ved. Nogle tror på, at vi kommer op i himlem i en verden, som ligner vores, nogle tror, vi bliver lys i himlen, atter andre tror, vi kommer ind i paradis. Hvordan du tror, at livet efter døden bliver, er noget, som kun du selv kan styre, hvilket er noget af det bedste ved kristendommen. Du kan gøre dig lige præcis de forestillinger om det evige liv, som du har lyst til. Når dagen kommer, vil du få sandheden at se.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården.

En bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet og endeligt ved nedsættelse af urnen.

Sjælesørger

Føler du behov for det, kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg. Til præsten kan du sige alting. Det du ikke kan eller vil dele med andre; dine inderste hemmeligheder. Det som du for alt i verden ikke ønsker andre skal vide. Præsten har tavshedspligt, og den overholdes.

Læs mere om begravelse og bisættelse på Folkekirken.dk

Online sjælesorg

Logo, jælesorg på Nettet

"Sjælesorg på Nettet" gør det muligt at kontakte en præst på sjælesorg.nu for at få sjælesorg, enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer.

Vejen til en sjælesorgssamtale med præsten kan for nogle være så lang, at selv ikke livets hårdeste slag er nok til, at man opsøger sin lokale sognepræst. Det ny tilbud om online sjælesorg, "Sjælesorg på Nettet", kan gøre vejen en smule kortere med www.sjælesorg.nu,