Vielse


Ønsker I at blive gift i Brøndbyøster Kirke, skal I rette henvendelse til en af præsterne og aftale datoen for brylluppet. Med præsten finder I en dato for en samtale, hvor I sammen aftaler ønsker og muligheder omkring vielsen.


For at I kan blive viet, skal I afhente en prøvelsesattestformular i kommunen, hvor I bor. Formularen skal i udfyldt stand returneres til bopælskommunen, som herefter vil udstede en prøvelsesattest, der står inde for, at de juridiske betingelser omkring vielsen er opfyldt.


Når I har modtaget prøvelsesattesten, skal I på personregistreringskontoret aflevere:
    • Prøvelsesattesten
    • Din og din kommende ægtefælles dåbsattest
    • Navn og adresse på to vidner

Ønsker I at drøfte valg af præludium og postludium, kan I kontakte organisten.


Ønsker I at drøfte spørgsmål vedrørende pyntning af kirken, kan I kontakte kirketjeneren.