Bryllup

Brudepar uden for kirken


"Det er så yndigt at følges ad", synger vi i kirken. Og det er også den følelse, mange har, når de vælger at sige ja til hinanden og gå ind i et liv sammen i med- og modgang.

Ved et kirkeligt bryllup erklærer bruden og brudgommen deres kærlighed og troskab til hinanden, hvorefter de får Guds velsignelse. Et kirkeligt bryllup er juridisk gyldigt.

Ønsker I at blive gift i Brøndbyøster Kirke, skal I rette henvendelse til en af præsterne. Med præsten finder I en dato for en samtale, hvor I sammen kan drøfte ønsker og muligheder omkring vielsen. I skal have en tilknytning til Brøndbyøster Kirke for at kunne blive gift i kirken.

Prøvelsesattest

Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen. I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Når I har modtaget prøvelsesattesten, skal I på personregistreringskontoret aflevere: 

    • Prøvelsesattesten
    • Din og din kommende ægtefælles dåbsattest, hvis I ikke er fødselsregistreret i Danmark
    • Navn og adresse på to vidner
    • Ved navneændring skal der søges over borger.dk (Navneændring på bryllupsdag) også selvom det er skrevet i ægtskabserklæringen

Ønsker I at drøfte valg af præludium og postludium, skal i rette henvendelse til organisten.

Ønsker I at drøfte spørgsmål vedrørende pyntning af kirken, skal i rette henvendelse til kirketjeneren.

Læs mere om kirkebryllup på Folkekirken.dk