Dåb

"Det, der sker i dåben, gør os trygge," lyder det i den populære dåbssalme "Fyldt af glæde over livets under." Mange forældre mærker den tryghed, det er i dåben at kunne se et synligt tegn på, at Gud elsker deres barn.

Barnedåben markerer en festdag både for barnet, familien og hele menigheden, som får et nyt medlem. Ved dåben bliver barnet velsignet i den kristne tro og får løftet om, at Gud altid vil følge os.

Vil du have dit barn døbt eller vil du selv døbes?

Så henvend dig til en af sognets præster.


Vi skal bruge følgende informationer:

1. Navn og adresse på mindst tre og højst fem faddere. Alle faddere skal være døbt med den kristne dåb.

2. Barnets for- mellem- og efternavn samt CPR

Fødselsanmeldelse

Et nyfødt barn skal registreres i det sogn, hvor moderen bor. Fra jordmoderen (hospitalet) modtager personregistreringskontoret en fødselsanmeldelse. På baggrund af denne bliver barnet registreret i Det Centrale Personregister (CPR). Er forældrene ikke gift kan de udfylde en Omsorgs- og Ansvarserklæring over www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen . Erklæringen skal underskrives af moderen og faderen via Nemid. Hvis I ikke har Nemid kan I henvende jer på personregistreringskontoret og underskrive erklæringen i papirudgaven i personregisterførerens påsyn.

Navngivning

Ifølge dansk lov skal et barn navngives senest seks måneder efter fødslen. Ønsker du barnet navngivet uden dåb, skal du søge over www.borger.dk (navngivning), er der problemer, er du velkommen til at kontakte kordegnekontoret, tlf. 36321202.

Det er aldrig for sent

Du kan altid blive døbt, om du er nyfødt, ung eller gammel er der altid plads til, at døbe dig ind i den kristne tro.

Dåbs- og navneattester

Er din dåbsattest eller din navneattest bortkommet kan personregistreringskontoret fremskaffe en ny dåbsattest.

 

Læs mere om dåben og dens betydning på Folkekirken.dk

Overvejer du dåb?

Mor og barn

Hvis du overvejer, om du skal lade dit barn døbe og vil høre, hvad andre forældre tænker om det? 

Så kan du læse en række interviews med kendte og almindelige danskere om barnedåb i folkekirken her:

Tanker om barnedåb