Menighedsrådsmøder 2017

Referater fra menighedsrådsmøder 2017

Møde 24. januar 2017:
- referat

Møde 28. februar 2017:
- referat

Møde 28. marts 2017:
- referat

Møde 25. april 2017:
- referat

Møde 23. maj 2017:
- referat

Møde 27. juni 2017:
- referat

Møde 22. august 2017:
- referat

Møde 26. september 2017:
- referat

Ekstraordinært møde 10. oktober 2017
- referat

Møde 24. oktober 2017:
- referat

Møde 28. november 2017:
- referat