Artikler til eftertanke

Sorg og glæde går hånd i hånd

Sognepræst i Brøndbyøster Kirke Camilla Cedermann skriver i artiklen, at sorgen og kærligheden er filtret ind i hinanden. Sorgen er nemlig uløseligt forbundet med den glæde og kærlighed, som vi delte med den, vi nu sørger over.

Glæden er som en sommerfugl – Interview med sognepræst Elisabeth Arendt

Elisabeth Arendt, som er præst i Glostrup Sogn, sammenligner ofte glæden med en sommerfugl. Hvis man jagter den, så forsvinder den. Men hvis man lægger sin opmærksomhed på andre ting, ja, så sætter den sig måske på din skulder. Glæden kommer til os udefra, og den vil os noget, pointerer Elisabeth Arendt i dette interview.

Spring højt af glæde for se jeres løn er stor i himlen


Vi mennesker finder ofte glæde i det flygtige og flyvske i livet - i det, vi hurtigt mister igen. Men den største glæde finder vi dog i det absolutte; nemlig i Gud. Sognepræst Louise Ekelund skriver i sin artikel, at glæden skal pege hen mod noget, fordi den skabes i relation. Derfor fremhæver hun ordene: ”Evige Gud, lad min glæde komme fra dig”.

Salmesang, samklang og stor glædePoul Aagaard er menighedsrådsmedlem i Brøndbyøster Kirke. Og så nyder han at synge salmer og sange. Sang med andre mennesker skaber nemlig samklang, siger Poul. Læs artiklen om sangens styrke.

Serien "Min elskede julesalme"

Læs vores adventskalender, hvor medlemmer af Brøndbyøster Kirkes menighedsråd fortæller om deres yndlingsjulesalme.

Vi har håbet om, at verden kan forandres

Præst Camilla Cedermann skriver i artiklen om, at vi er blevet givet en verden, som vi skal passe på. Håb og tro hænger sammen, påpeger Camilla. Derfor må vi også gøre alt for at være gode mod verden og gøre den til et bedre sted at leve i.

Orgelbruset bagerst fra kirken

Kommunikationsmedarbejder Peter snakket med kirkens organist Filip Forsberg. Det er der kommet dette interview ud af. Læs blandt andet om Filips hjertesag: kirkemusikken, og om hvordan Filip værdsætter på at sætte musik til menneskers små og store livsbegivenheder.

Brøndby-legat overlever mere end 130 år

Læs Per Buch Larsens medrivende og grundige fortælling.

Skal vi bygge et tårn til himlen?

Kommunikationsmedarbejder, Peter Brandt-Henriksen, har skrevet om det kontrolbehov, vi har som mennesker.  Måske er for meget kontrol en byrde? Det kan du finde ud af i artiklen her.

Hvornår er jeg mig selv?

Præst Pernille Nærvig har skrevet om, at man måske er mest sig selv, når man glemmer sig selv. Lyder det mærkeligt? Så læs med her.

Husk at leve mens du gør det

Læs præst Pernille Nærvigs artikel, om at leve livet, mens du gør det. Troen kan nemlig give dig modet til netop det.

Vi længes efter lys

Læs vores sommerartikel om lyset, og om hvordan vi mennesker længes efter lys og mening i livet.  Lyset kan man nemlig finde i kirken og kristendommen.

Flaget blafrer ved Brøndbyøster Kirke

Interview med menighedsrådsmedlem og medlem af kirkens nye flaglaug.

En sulten og fattig Brøndby-drengs skæbne

Læs Per Buch Larsen historiske fortælling her

Næstekærlighed – hvad er nu det?

Læs provst Ove Kollerups artikel om næstekærligheden, som den er i kristendommen.

Fællesskabsfaste

Artikel af præst Camilla Cedermanns artikel

Fællesskabet med Gud

Artikel af præst Camilla Cedermann

Bliver det godt igen?

Artikel af præst Pernille Nærvig Petersen

Kirkegårdens åbne fællesskab

Interview med kirkegårdsleder Stine Arneberg

"Størst af dem er kærligheden"

Artikel om den berømte bibelpassage om Tro, Håb og Kærlighed af præst Camilla Cedermann.

Mennesket bag mindestenen

Fortælling om gravstenen på kirkegåden for Dorthea Marie Pedersen. Fortællingen er nedfældet af Per Buch Larsen.