"Det er så yndigt at følges ad", synger vi i kirken. Og det er også den følelse, mange har, når de vælger at sige ja til hinanden og gå ind i et liv sammen i med- og modgang.
 
Ved et kirkeligt bryllup erklærer bruden og brudgommen deres kærlighed og troskab til hinanden, hvorefter de får Guds velsignelse. Et kirkeligt bryllup er juridisk gyldigt.
 
Ønsker I at blive gift i Brøndbyøster Kirke, skal I rette henvendelse til en af præsterne og aftale datoen for brylluppet. Med præsten finder I en dato for en samtale, hvor I sammen kan drøfte ønsker og muligheder omkring vielsen.
 
For at I kan blive viet, skal I afhente en prøvelsesattestformular i kommunen, hvor I bor. Formularen skal i udfyldt stand returneres til bopælskommunen, som herefter vil udstede en prøvelsesattest, der står inde for, at de juridiske betingelser omkring vielsen er opfyldt. Bemærk at prøvelsesattesten ikke må være mere end fire måneder gammel på vielsesdagen.
 
Når I har modtaget prøvelsesattesten, skal I på personregistreringskontoret aflevere:
  • Prøvelsesattesten
  • Din og din kommende ægtefælles dåbsattest
  • Navn og adresse på to vidner
Ønsker I at drøfte valg af præludium og postludium, skal i rette henvendelse til organisten.
 
Ønsker I at drøfte spørgsmål vedrørende pyntning af kirken, skal i rette henvendelse til kirketjeneren.