"Det, der sker i dåben, gør os trygge," lyder det i den populære dåbssalme "Fyldt af glæde over livets under." Mange forældre mærker den tryghed, det er i dåben at kunne se et synligt tegn på, at Gud elsker deres barn. 
 
Barnedåben markerer en festdag både for barnet, familien og hele menigheden, som får et nyt medlem. Ved dåben bliver barnet velsignet i den kristne tro og får løftet om, at Gud altid vil følge os.
 
Skal dit barn døbes, sker anmeldelsen af barnets navn normalt i forbindelse med udfærdigelsen af dåbsanmeldelsen, hvorefter barnet formelt navngives ved dåben. For at reservere en dåbsdag i kirken skal du kontakte personregistreringskontoret.
 
Dåbsanmeldelsen skal derefter foregå på personregistreringskontoret, hvor der skal medbringes:
  • Fødselsattest
  • Navn og adresse på mindst tre og højst fem faddere. Gudmor/gudfar kan tælle med som fadder. Alle faddere skal være døbt med den kristne dåb.

Derefter skal du kontakte den præst, som du ønsker skal døbe dit barn, hvor i aftaler et tidspunkt for en samtale før dåben finder sted.

Det er aldrig for sent
Du kan altid blive døbt, om du er nyfødt, ung eller gammel er der altid plads til, at døbe dig ind i den kristne tro.
Dåbs- og navneattester 
Er din dåbsattest eller din navneattest bortkommet kan personregistreringskontoret fremskaffe en ny dåbsattest.